Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Danışma Kurulu

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MESLEK YÜKSEKOKULU

AKADEMİK BİRİM DANIŞMA KURULU

 

 

BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CEYLAN Yüksekokul Müdürü

 

Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölümü
Öğr. Grv. A. Kadir PEKTAŞ Başkan    (Bölüm Başkanı)
Barış Can ÖZTÜRK Üye          (Öğrenci Temsilcisi)
Ramazan AYDOĞMUŞ Üye          (Sektör Temsilcisi)

 

İnşaat Bölümü
Öğr. Grv. Cenk FENERLİ Başkan    (Bölüm Başkanı)
Tayfun ULAŞ Üye          (Öğrenci Temsilcisi)
Fatih SEVİM Üye          (Sektör Temsilcisi)

 

Tasarım Bölümü
Öğr. Grv. Fatma Berna AKALIN Başkan    (Bölüm Başkanı)
Ertuğrul Karoğlan Üye          (Öğrenci Temsilcisi)
Mahmut Ensari YASAROG Üye          (Sektör Temsilcisi)

 

Mülkiyeti Koruma Ve Güvenlik Bölümü
Öğr. Grv. Burak ÖZDEMİR Başkan    (Bölüm Başkanı)
Merve ALTUNDEMİR Üye          (Öğrenci Temsilcisi)
Ümit SEÇKİN KUTLUBAY Üye          (Sektör Temsilcisi)

 

 

TR