Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Kalite Komisyonu

T.C.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MESLEK YÜKSEKOKULU

AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

 

 

BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CEYLAN Yüksekokul Müdürü
Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölümü
Öğr. Grv. A. Kadir PEKTAŞ Bölüm Başkanı
Barış Can ÖZTÜRK Öğrenci Temsilcisi
İnşaat Bölümü
Öğr. Grv. Cenk FENERLİ Bölüm Başkanı
Tayfun ULAŞ Öğrenci Temsilcisi
Tasarım Bölümü
Öğr. Grv. Fatma Berna AKALIN Bölüm Başkanı
Ertuğrul KAROĞLAN Öğrenci Temsilcisi
Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü
Öğr. Grv. Burak ÖZDEMİR Bölüm Başkanı
Merve ALTUNDEMİR Öğrenci Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

TR