Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Faaliyet Raporu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu

 

Kamu yönetiminin geliştirilmesi; vatandaş odaklı, kaliteli, etkili, hızlı hizmet sunabilen, esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi çağdaş kavramları benimsemiş bir anlayışa, yapıya ve işleyişe dayanan bir sisteme dönüştürülmesi gerekli kılınmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği, kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ihtiyacı söz konusu olmuştur. Bunun sonucu olarak hazırlanan faaliyetlerimiz ve projelerimiz ilgili olduğu kanun ve yönetmelik çerçevesinde önceliklerine göre planlanmış olup, idari ve mali kaynaklarımız ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hükümlerine göre kullanılmıştır.

Bu amaçla Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporumuz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmelik gereğince hazırlanmıştır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CEYLAN

Yüksekokul Müdürü   

    

2018 FAALİYET RAPORU
2019 FAALİYET RAPORU

2020 FAALİYET RAPORU

2021 FAALİYET RAPORU

 

TR