Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Geoteknik Programı

Geoteknik Programı

Vizyonumuz

Geoteknik çözümler için güncel bilgi ve teknikleri özümsemiş, farklı/eleştirel düşünebilen, çok disiplinli, takım çalışmalarına yatkın, teknikerle ve araştırmacılar, evrensel bilimin gelişimine katkı sağlamaktır.

Misyonumuz:

Konularında uzmanlaşmış teknikerler ile araştırıcılar yetiştirmek, güvenli yapılaşmaya ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmak, ülkemizdeki ve dünyadaki Geoteknik uygulamalarda ve bilimsel etkinliklerde aktif bir şekilde rol almak.

Çalışma Alanları

Yerleşim projeleri ve konutlar, ulaşım sistemleri, köprüler, barajlar ve sulama yapıları, enerji üretim tesisleri, limanlar ve deniz yapıları, tüneller ve yeraltı yapıları, atıkların uzaklaştırılması ve arıtma yapıları gibi inşaat mühendisliği uygulamalarında etüt-tasarım-yapım aşamalarında inşaat alanının jeolojik ve zemin yapısının belirlenmesi ve önemle göz önüne alınması ekonomik ve güvenli yapılaşma için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde son yıllarda yaşanan yıkıcı depremler inşaat projelerinde zemin koşullarının yeterince dikkate alınmamasının acı sonuçlarını göz önüne sermiştir.  

  Olanaklar  

Geoteknik Programı Geoteknik Bilimi ile ilgili çeşitli alanlarda teorik ve deneysel çeşitli araştırma imkanları sunmaktadır. Mevcut başlıca araştırma konuları arasında derin kazılarda ankrajlı palplanş perde uygulamaları, barajların stabilitesi, istinat yapılarının sismik davranışı deprem risk analizleri, temel mühendisliği uygulamalarında ara yüzey elemanı kullanımı, model kazık deneyleri, donatılı ve donatısız kumlu zeminlerde taşıma gücü model deneyleri yer almaktadır. 

Deneysel ve teorik araştırmaların sürdürülmesi esnasında en gelişmiş bilgisayar programlarından ve analitik ve nümerik metotlardan faydalanılmaktadır.

MTÖÜ HEKİMHAN MYO GEOTEKNİK PROGRAMI DERS DAĞILIMI VE MÜFREDAT
TR