Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Madencilik Teknolojisi Programı

Program Hakkında

Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla  tasarlanmış olup işgücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda  meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş/görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.

Bu plan;

•  Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,

•  Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,

•  Bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak  şekilde hazırlanır.

Bu amaçla, mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir. 

Maden Teknolojisi Programı Eğitim Amacı

Maden Teknolojisi Programının amacı üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerle geliştirerek sürdürülebilir kılan, ulusal alanda lider, saygın bir maden teknikeri yetiştiren bölüm olmaktır.

Hedef

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ülkemiz madencilik sektörünün geleceği için çağdaş bilgi ile donanmış, çevresi ile uyumlu kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip nitelikli maden teknikerleri yetiştirmek, üniversite-endüstri işbirliğine önem veren, endüstrinin gelişimini yönlendiren ve sorunlarına çözüm üretebilen, aynı zamanda sektör çalışanları ile bilgi ve deneyimlerini her düzeyde paylaşan takımlar oluşturarak araştırmalar yapmaktır.

Kazanılacak derece

Mezunların kazandıkları unvan ve yaptıkları işler maden programını bitirenlere “Maden Teknikeri” unvanı verilir. Maden teknikerleri kömür ve diğer madenlerin yeryüzüne çıkarılması için kuyuların ve galerilerin açılması, madenlerin işletilmesi için gerekli işlemleri, maden mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür.

İstihdam

Maden Teknolojisi mezunları Tekniker unvanı almakta ve Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler.

Akademik personel ve fiziki alt yapısı ve çevremizdeki maden işletmelerinin ihtiyaçlarını düşündüğümüzde Meslek Yüksekokulumuzda Maden Teknolojisi Programının büyük ihtiyaç olduğu görülmektedir. Yıllardır usta çırak ilişkisi ile yürütülen maden işletmeciliğinin günümüzde projeye dayalı büyük yatırımlar gerektiren sanayi kolu olduğu düşünüldüğünde mezunlarımızın madencilik sektörüne vasıflı eleman olarak önemli katkı sağladığı görülmektedir.

Meslek elemanları Maden teknikeri olarak mezun olup MTA, MİGEM, TKİ, ETİMADEN, KGM gibi resmi kurumlar yanında özel sektörde aranan eleman pozisyonundadır.

HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MYO MADENCİLİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ VE PROGRAM MÜFREDATI  İNDİR

Etkinlikler, Galeri

 

 

TR