Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU

Başkan    Öğr.Üye. Dr. Çiğdem CEYLAN (Yüksekokul Müdürü)

Üye          Öğr.Üye. Dr. Abdulkadir PEKTAŞ (Yüksekokul Müdür Yardımcısı/Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Başkanı)

Üye           Öğr. Gör. Nilgün KIZILKAYA (Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Üye           Öğr. Gör. Burak ÖZDEMİR (Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı)

Üye           Öğr. Gör. Cenk FENERLİ (İnşaat Bölüm Başkanı)

Üye           Öğr. Gör. Fatma Berna AKALIN (Tasarım Bölüm Başkanı)

Üye           Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL (Makine  ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı)

Raportör    Tekin AKÇAĞLAR (Yüksekokul Sekreter V.)

TR