Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tasarım

Tasarım; insan zihninde gelişip nesnel gerçeklik kazanan, insan duyusu tarafından algılanabilen, amacı ne olursa olsun belirli kural, ilke, prensip ve planlar dâhilinde yeni bir şeyler üretme aşamasıdır. İç mekân tasarımı ise; estetik bakış açısına sahip bireylerin, sanat ve teknolojiyi bir arada kullanarak, herhangi bir mekânın içini, teknik çizimle, renk, ışık, biçim vb. görsel faktörleri, yüzey, şekil vb. dokunsal faktörleri ve gürültü, yankı vb. işitsel faktörleri kullanarak tasarlama sürecine denir.

TR