Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yapı Denetim Programı

Vizyonumuz

      Bölümün vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan eğitim-öğretim yürüten, bilimsel bilgi üretmeyi ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, toplumsal refahın gelişimine katkı sağlayan etkin bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

Bölümün eğitim-öğretim, toplumsal bilinç ve inşaat sektöründeki öz görevi:
 Ön Lisans eğitiminde temel bilgileri, tasarım ve uygulama becerileri kazandırılmış, meydana getirici, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış ulusal ve uluslararası düzeyde inşaat teknikerleri yetiştirmek, lisan eğitimine hazırlamak, bu özelliklerin yansıra konusunda uzman inşaat teknikerleri ve bilim insanı yetiştirmek.
          Toplum için güvenli ve çağdaş yaşam ortamlarının oluşturulmasına, toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal iş birliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak.
          İnşaat sektöründe kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin yerleştirilmesine, mesleki etik kurallarının hâkim kılınmasına öncülük etmektir.
          İnşaat Böl. Yapı Denetim Ön Lisans Programı’nın amacı; inşaat sektöründe olabilecek tüm aktiviteleri günümüz teknolojisinin sağladığı imkanları kullanarak öğrencilere sınıf ve şantiye ortamında uygulama tekniklerini kullanarak öğrenmek ve şantiyede birçok aktivitenin bir arada yürüdüğü gerçeğini her zaman ön planda tutarak, öğrencileri işçi sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmektir.

Genel Bilgi

İnşaat Böl. Yapı Denetim Ön Lisans Programı’nın müfredatı uygulama prensipleri üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, eğitimin %40’ı teorik, %60’ı ise verilen konuların uygulamalarına yöneliktir. Uygulama konuları İnşaat Sektöründe kullanılan ve tatbik edilen aktiviteler olduğundan öğrencilerin mesleki konulara daha yakın olmasını ve motivasyonunu kazanmasını sağlar.

Eğitim / Öğrenim

İki yıllık Yapı Denetim Ön Lisans Programı sonucunda, mezun olan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen vasıflarla donatılmış olmasına özen göstermekteyiz:
 • İyi derecede bilgisayar kullanmak;
 • El ve Auto-CAD ile çizim yapmak;
 • Mimari ve statik projelerini uygulamaya koyabilmek;
 • Yapı yöneticiliği yapabilmek;
 • Arazi ölçme metotlarını bilmek ve aletlerini kullanabilmek;
 • Bina metraj ve keşif raporu hazırlayabilmek;
 • Yapı laboratuvarlarında yapı malzemeleri ile ilgili deneyler yapabilmek;
 • Yapı malzemelerini tanımak.
Olanaklar
Okulumuzda, İnşaat BÖL. Yapı Denetim Ön Lisans Programı’na ait günümüz teknolojisini takip eden laboratuvarlar mevcuttur.
 • Yapı denetim laboratuvarımızda günümüz şartlarında denetim amaçlı uygulanan bir çok deneyin yapılması mümkündür.
 • Bilgisayar Laboratuvarı: Bilgisayara giriş dersleri ve bilgisayar uygulamalı dersler laboratuvarında her öğrencinin ayrı ayrı çalışabileceği bilgisayarlarla donanımı sağlanmıştır.
 • Auto-CAD Laboratuvarı: Auto-CAD yazılım programı ile mimari ve statik projelerin yanında diğer çizimlerin de rahatça çizildiği laboratuvardır.
 • Çizim Laboratuvarı: Klasik yöntemlerle çizim temelini öğreten Temel Teknik Çizim dersi ve tüm diğer derslerimizin çizim ihtiyacını gideren laboratuvardır.
Kariyer Olanakları
İnşaat Böl. Yapı Denetim Ön Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin bazı istihdam alanları şunlardır:
 • Şantiye yöneticiliği;
 • Yapı Denetimi işlemleri;
 • Klasik proje ve Auto CAD ile proje çizimi;
 • Arazi ölçüm ve haritaların hazırlanması;
 • Bina metraj ve keşif raporlarının hazırlanması;
 • Devlet, özel okullar ve inşaat sektöründe yapı laboratuvarı teknikerlik imkanı;
 • Yol yapımı ve parselasyon teknik hizmetleri.

 

 

 

Etkinlikler, Galeri

 

TR