Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İnşaat Bölümü

İNŞAAT BÖLÜMÜ

İnsanın var oluşu ile başlayan inşa faaliyetleri insanlığın gelişimiyle beraber günümüzde uçsuz bucaksız bir evrilme halindedir. Sosyal bir varlık olan insanın mağaralardan günümüze geçirdiği yolculuğun bir başka kanıtı da inşaat sektörünün günümüzde ulaştığı  noktadır. Kelime anlamı olarak ‘yapma işi, yapım’ demek olan inşaatı en geniş hali ile karada ve suda inşa edilen, yer altı, yer üstü, geçici ya da kalıcı yapılar olarak tanımlamak açıklayıcı olacaktır.

İnşaat faaliyetlerinin kapsamı oldukça geniş olduğundan ve inşaat işi içinde sayısız yapı çeşidi barındırdığından; bilimsel yaklaşımlar ile içinde pek çok dersi bulunduran bir eğitim-öğretim sürecinden bahsetmek çok doğru olacaktır. Esasen matematik ve fizik dersleri ön plana çıksa da yapı, hidrolik, mekanik, malzeme bilgisi, ulaşım,  geoteknik, çizim bilgi ve becerileri, hesaplama bilgi ve becerileri ve yapı yönetimi dersleri ile donanan inşaat bölümü saha çalışmaları ile sürecini tamamlayan bir programdır. Bu programda günümüz şartları, bilim ve teknolojiyi takip etmeyi ve edinilen bilgileri pratik bir şekilde uygulayabilmeyi hedeflemektedir.

Programımızda gerekli  teorik bilgiyle donanan öğrencilerimiz kapsamlı laboratuvarlarımızda alacakları uygulama eğitimleri ve beraberinde aldıkları lisanslı bilgisayar programları eğitimleri  ile yeterli bilgi ve beceriye sahip  inşaat teknikerleri olarak mesleki hayatlarına katılacak; özel şirketlerde, mimarlık-mühendislik bürolarında ,   yapı denetim firmalarında, laboratuvarlarda ya da kamu sektörü gibi pek çok alanda mesleki teknik eleman olarak çalışabilme imkanı bulabileceklerdir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO İnşaat Bölümünün alanında doğru eğitim ve becerileri kazanmış öğrencileri ;  yetişmiş, donanımlı birer tekniker olarak,  hem insani hem de  mesleki etik değerlere sahip , yaratıcı, özgüvenli, çözüm odaklı,  kendisine ve ülkesine  faydalı birer birey olarak sektöre giriş yapabilecektir.

Yaşam var oldukça inşa devam edecektir.

TR