Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Sondaj Teknolojisi Programı

Program Hakkında

Sondaj Teknikerliği Bölümü, yer altı (petrol, maden, su gibi) ve yer üstü (baraj, yol, köprü, tünel gibi) zenginliklerimizle ilgilenen, yaşam boyu öğrenme ve araştırma yapma yetenekleri kazanmış, girişimci ve çözüm üreten, yerbilimlerini ilgilendiren ulusal ve uluslar arası düzeydeki mühendislik projelerinin yürütülmesinde ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev yapabilen, sosyal, toplumsal, ekonomi, çevre ve etik bilince sahip çağdaş bireyler yetiştirmeye odaklanmıştır.

Misyon ve Vizyon

Sondaj Teknolojisi Programının amacı üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerle geliştirerek sürdürülebilir kılan, ulusal alanda lider, saygın bir sondaj teknikeri yetiştiren bölüm olmaktır.

İstihdam

Meslek elemanlarının, Maden Tetkik ve Arama,  Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları, İller Bankası gibi resmi kuruluşların yanında Zemin etüd ve iyileştirme, maden, su, petrol, jeotermal enerji,  ve doğalgaz sondajları konusunda uzmanlaşan özel kuruluşlarda çalışma olanağı vardır. Programımızdan mezun olan az sayıda kalifiye eleman olduğundan, mezunlarımız piyasada yüksek ücretlerle iş bulabilme imkanına sahiptir.

“Sondaj Teknolojisi ” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM  tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Petrol Doğalgaz Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO Sondaj Teknolojisi Programı Ders İçerikleri ve Program Müfredatı    İNDİR

Etkinlikler, Galeri PR

 

 

TR