Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Program Hakkında

Ülkemiz iş kazaları ve iş kazaları sonucu can kaybı açısından dünya da ilk sıralarda yer almaktadır. İş kazalarını sıfırlamak ve can kayıplarını azaltmak maksadıyla,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereği iş yeri tehlike derecesi, çalışan sayısı vb. faktörlere bağlı olarak A, B veya C sınıfı iş güvenlik uzmanlarından birini istihdam etmek zorunlu hale getirilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile kamuda ve özel sektörde iş sağlığı güvenliği ile ilgili ara elemana ve iş güvenliği uzmanına olan ihtiyaç belirgin bir şekilde artmıştır. Küçük ölçekli işletmelerde de uzman bulundurmanın veya destek almanın zorunlu hale gelmesi ile ara eleman ve iş güvenlik uzmanı ihtiyacı artacaktır.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?

Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda “C Sınıfı iş güvenliği uzmanı” unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Evrensel hak ve değerlere saygılı, çağdaş bilgiye dayalı bir ortam sunarak; iş güvenliği, işçi güvenliği ve sağlığı alanlarında sorumluluk bilinci yüksek, analitik düşünebilen uzman yetiştirmek ve ülkenin hem bilgi birikimine katkıda bulunmak hem de politikaları doğrultusunda sektörel ihtiyacı karşılamaktır.

VİZYON

Çağdaş standartlarda eğitim yapan, iş güvenliğini üretim bandı, süreç yönetimi, güvenli işleyiş ve işletim, sürdürülebilir iş ve çevre yönetimi değerleri ile birleştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip, Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin gelişimine katkıda bulunan, iş güvenliği yöneticileri ve saygın akademisyenler yetiştiren öncü bir bölüm olmaktır.

Etkinlikler, Galeri

TR