Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU

Başkan    Prof. Dr. Ertan EVİN (Yüksekokul Müdürü)

Üye           Öğr. Gör. Cenk FENERLİ (Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Üye           Öğr. Gör. Burak ÖZDEMİR (Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı)

Üye           Öğr. Gör. Şadiye Defne AKBAŞ (İnşaat Bölüm Başkanı)

Üye           Öğr. Gör. Nilgün KIZILKAYA (Madencilik ve Maden Çıkarma Bölüm Başkanı)

Üye           Öğr. Gör. Fatma Berna AKALIN (Tasarım Bölüm Başkanı)

Raportör    Mehmet ÇALIŞKAN (Yüksekokul Sekreteri)