Tarihçe

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu, bölgenin doğal zenginliklerinin değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulacak kalifiye ara insan gücünü yetiştirmek üzere Üniversitemiz Senatosunun, 30.01.1997 tarih ve 1997/2-2 sayılı kararı ve YÖK Genel Kurulunun 21.03.1997 tarihli onayı ile kurulmuştur.

Başlangıçta, Teknik Programlar Bölümü bünyesinde MADEN, BAHÇE ZİRAATİ ve ARICILIK Programlarının açılması uygun görülmüştür —Ancak, 2000 yılı sonunda Yüksekokula Müdür atanmış ve Maden Programı’na iki adet öğretim görevlisi ataması yapılmıştır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında bu programa öğrenci alınarak, Üniversitemiz kampus alanı içerisinde Eğitim-Öğretim faaliyetine başlanmıştır. —Daha sonra Teknik Programlar Bölümü bünyesinde açılan Jeoteknik Teknikerliği ve Sondajcılık Programlarına da 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmıştır. —Üniversitemiz Senatosu’nun 03.01.2008 tarih ve 2008/1-2 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 25.03.2008 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.0003-04.05-1061/007270 sayılı onayıyla, Yüksekokulumuz Maden ve Bahçe Ziraati Programlarının 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibariyle kapatılmasına karar verilmiştir. —Yine Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15.04.2009 tarihli toplantısında alınan Meslek Yüksekokullarında Bölüm ve Program adlandırılması kararı uyarınca, Yüksekokulumuzda mevcut program ve bölüm adları değiştirilmiştir. — 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Doğal Yapı Taşları (DYT) Programının açılması teklifi İnönü Üniversitesi Senatosuna sunulmuştur ve 2011-2012 Eğitim Öğretim güz yarıyılı itibari ile öğrenci alımına başlanılmıştır 2012-2013 Eğitim Öğretim güz yarıyılı itibari ile öğrenci gelmemesi üzerine bu programımız kapanmıştır. —2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Yapı Denetimi  Programlarının açılması teklifi İnönü Üniversitesi Senatosuna sunulmuştur ve 2013-2014 Eğitim Öğretim güz yarıyılı itibari ile öğrenci alımına başlanılmıştır. —2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı içersinde İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından Malatya Meslek Yüksekokulundaki Maden Teknolojisi Programı kapatılarak Öğretim Elemanları ile Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokuluna aktarılmasına karar verilmiş ve 2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı itibari ile bu programa öğrenci alınmıştır.  —Yüksekokulumuzda İç Mekan Tasarımı ve Üretimde Kalite Kontrol Sistemleri programları açılmış olup öğrenci alınması için öğretim elemanı kadrosu tamamlanmadığından öğrenci alınamamıştır.

2019-2020 Eğitim öğretim Yılında yeni açılan Özel Güvenlik programı ile birlikte İç mekan tasarımı ve sondaj Teknolojileri  programlarına da öğrenci alınması planlanmaktadır