Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Ertan EVİN (Yüksekokul Müdürü)

Üye Öğr. Gör. Cenk FENERLİ (Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

Üye Öğr. Gör. Mehmet GENÇ

Üye Öğr. Gör. Şadiye Defne AKBAŞ

Üye Öğr. Gör. Fatma Berna AKALIN

Raportör Mehmet ÇALIŞKAN (Yüksekokul Sekreteri)